Podatek miejski w Wilnie – 1 Euro od osoby za 1 noc

Podatek miejski w Wilnie – 1 Euro od osoby za 1 noc

Od 1-ego lipca 2018 roku w Wilnie będzie pobierana opłata turystyczna. Jej wysokość – 1 Euro od osoby za każdą noc pobytu w placówkach zakwaterowania. Nie dotyczy grup 10 oraz więcej pokoi do 2018.12.31.

Opłata będzie stosowana wobec wszystkich gości korzystających z usług zakwaterowania.

Celem decyzji wchodzącej w życie z dniem 1 lipca 2018 roku – zwiększenie konkurencyjności miasta Wilna, rozwój międzynarodowego marketingu w sferze turystyki, przyciąganie większej liczby turystów do Wilna, zwiększanie eksportu usług. Przewiduje się, iż przyczyni się to do poprawy jakości życia w Wilnie. Ww. podatek pobytowy będzie pobierany od gości korzystających z usług zakwaterowania za korzystanie z publicznej infrastruktury turystycznej i wypoczynkowej Samorządu miasta Wilna.

Opłata turystyczna nie będzie pobierana:

  • od osób chorych, którym usługi rehabilitacji medycznej są opłacane ze środków budżetowych Funduszu Obowiązkowych Ubezpieczeń Zdrowotnych;
  • od osób w wieku poniżej 18 roku życia oraz od uczniów w wieku powyżej 18 lat po okazaniu legitymacji uczniowskiej;
  • od osób niepełnosprawnych, którym ustalono 0-40 proc. zdolności do pracy;
  • od długoterminowego wynajmu (na okres 1 miesiąca i dłużej);
  • od grupy osób wynajmujących dziesięć i więcej pokoi*.

* Ww. ułatwienia będą obowiązywały do dnia 1 stycznia 2019 roku.

Opłata turystyczna będzie uiszczana regularnie co miesiąc na konto administracji Samorządu m. Wilna po wypełnieniu deklaracji danych. Przedkładanie deklaracji oraz przelewanie opłaty będzie się odbywało wyłącznie drogą internetową.

Jednocześnie chcielibyśmy poinformować, iż niniejsza opłata turystyczna nie jest wliczona do ceny za pokój. Placówka świadcząca usługi zakwaterowania powinna zaliczyć ww. podatek do rachunku.

Najczęściej zadawane pytania.

Czy ww. podatek będzie obowiązywał także obywateli Litwy?
Tak, podatek pobytowy będą uiszczały wszystkie osoby fizyczne, które będą korzystały z usług placówek zakwaterowania na terytorium Samorządu m. Wilna.

Czy ww. podatek będą pobierały hotele oraz inne przedsiębiorstwa świadczące usługi zakwaterowania?
Podatek pobiera samorząd miasta, a nie przedsiębiorstwa bądź osoby świadczące usługi zakwaterowania.

Czy ww. opłata będzie obowiązywała przez cały rok?
Tak, podatek będzie pobierany w ciągu całego roku.

Czy od ww. podatku będzie pobierany VAT?
Nie, od ww. podatku VAT nie będzie pobierany.

Czy przedsiębiorstwa/osoby świadczące usługi zakwaterowania będą miały obowiązek płacenia podatku dochodowego od zebranej kwoty podatkowej?
Nie, nie będzie obowiązku płacenia podatku dochodowego. Zgodnie z Ustawą o podatkach dochodowych, z założeniami III cz. Standardu Rachunkowości Biznesowej za dochód jest uważane jedynie zwiększenie się korzyści ekonomicznych. Za dochód nie są uważane kwoty zebrane w imieniu osób trzecich, ponieważ nie przynoszą one przedsiębiorstwu korzyści ekonomicznych i nie zwiększają własnego kapitału. Za dochód pośredników działalności są uznawane jedynie zarobione przez nich prowizje, ale nie kwoty zebrane w imieniu osób trzecich.

W jaki sposób ma być pobierany ww. podatek?
Każdy usługodawca zakwaterowania, zgodnie z systemem rachunkowości swego przedsiębiorstwa, powinien wpisać podatek jako nową usługę, tj. na rachunku, jak też na paragonie aparatu kasowego podatek powinien zostać wpisany na odrębnej linii, natomiast jeżeli przy rozliczeniu jest wydawany dowód przyjęcia gotówki – ww. podatek zostaje wliczony do ogólnej kwoty, jednak usługa zostaje wymieniona na odrębnej linii.

INFORMATION ABOUT THE CITY TOURIST TAX IN VILNIUS.pdf

Related Images: